Премахване на спирачния сигнал 2111

Премахване на допълнителен Ваз стоп сигнал за производство на автомобила 2111 да го замени в случай на повреда или в случай на счупване, както и в случаите, когато неговото присъствие ще попречат на хода на други ремонтни работи. Приготвя се стандартен набор от инструменти и изпълнете следните стъпки:  • Изключете колата, като изключите отрицателния полюс на батерията.

Премахване на спирачния сигнал 2111

  • Отворете задната врата и отвертка Phillips развийте двата винта, разположени в горните ъгли на вратата.
  • След две развийте винта, който се намира в горната част.


Премахване на спирачния сигнал 2111

  • Развийте последните две задни винтовете и извадете крило.

Премахване на спирачния сигнал 2111

  • Прекъсване на електрически конектор на допълнителна стоп-сигнал.
  • Развийте четирите винта и свалете капака.

Премахване на спирачния сигнал 2111

  • Три развийте винт стоп-сигнал и да го премахнете.

Извършване на необходимите ремонти или подмяна, а след изпълнение на инсталацията в обратен ред. В този възстановителни работи за отстраняване на допълнителен сигнал за спиране на превозното средство Ваз 2111 завърши.

Още по темата: