парични средства

 • Арестът на средствата по сметките, pravovedus
  Тази статия е продължение на темата за арест на имуществото на длъжника - юридическо лице и е посветена на ареста на средствата на данъкоплатеца в сметките. Тук се докосваме по нареждане подреждане и повдигане на запор върху банкови сметки на юридически лица, предприемачи и физически лица, които са необходими за тази фондация и какви законодателни актове, регулиращи тези правни процеси.
 • Блиц преводи - система за парични преводи спестовна банка в България - Комисията, клон на Банка ДСК
  Блиц преводи - системни Сбербанк България парични преводи - Комисията, клон система за трансфер на логото на Банка ДСК Блиц System "Блиц" на Банка ДСК на България се състои от два вида парични
 • Как да получите заем пари в спестовна банка
  ★★★ спестовна банка - финансова институция с най-широка мрежа от клонове в цялата страна.
 • Оборотен капитал - един
  Оборотен капитал е: (плаващ) капиталови фондове на разположение за извършването на делото, включително инвестициите, направени в търгуем. (Оборотни) Част от капитала на дружеството, което