# PC #

  • Какво искаш да кажеш - печат във файл
    При липса на свързания принтер, можете да използвате за печат във файл. Това означава, че системата ще генерира и запишете вашия документ в определен формат. Обикновено разширение получената файл