Документи за транспорт в България, полезни съвети, статии

Как да изберем надеждна спедитор? придвижване на страната се различава от апартамента? Как да се опаковат мебели, уреди и дори. Аквариум? Кои са спедитори и в кои случаи те могат да ви помогна?В този раздел има отговори на тези въпроси - и много друга полезна информация:

- апартамент, офис, къща и на ниво държава прелези;

- правила за товари и вид на стоки;

Възползвайте се от нашия опит - дори и ако си ход ще бъде малко по-лесно! Вие не можете да намерите информацията, която трябва? Посетете ни по-късно - това е напълно възможно, че желаният материал в момента е в процес на подготовка!

Добре дошли в раздела на интересни и полезни статии!

разписание

понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък

Какви документи са необходими за превоз на товари? Удостоверение за регистрация, лиценз и фактура? Това не е толкова просто. Транспорт на стоки, както и всяка сделка трябва да бъде документирана. Това включва няколко групи документи: документи за управление на МПС, документи на превозни средства и документи за стоката. Те се нуждаят от всичко: на клиента - за счетоводни и шофьорът - за отчитане и държавата регулаторни органи - за инспекции.

Общи правила за превоз на товари по Гражданския кодекс на Руската федерация, на главата 40, който се нарича - "Транспорт". Задълженията на спедитора, определени от глава 41 от Гражданския процесуален кодекс - ". Транспорт експедиция" Форма необходими документи, определени от законовите и подзаконовите разпоредби на правителството на България.

Какви документи трябва да се организира преди да изпратите стоката в друг град в България?

документи Шофьор - тук се отнася предимно шофьорска книжка, но това не е единственият инструмент водача. Ако водачът е превоз на опасни товари, които се нуждаят от специално разрешение (лиценз) за транспортиране, той трябва да притежават съответния документ (сертификат за допускане, лиценз карта). Ако водачът превозва големи или изключително тежки товари, е необходимо да има специално разрешение за такова транспортиране. Можете също така трябва специално разрешително, което се издава в КАТ.

Ако водачът не е собственик на автомобила, той също ще трябва пълномощно от собственика на машината, за да управлява автомобила. Не се нередно да има копие от трудовия договор - така че водачът да може да се потвърди, че той наистина е бил служител, а не един предприемач, което води незаконна дейност без регистрация. Ако наемете спедитор за, с него също трябва да се сключи споразумение, че той ще носи със себе си.

Следващата група - това е документите на превозното средство. Това включва документите за регистрация - TCP, прехвърли преминава проверка, застрахователната полица). Освен това, във всеки полет, водачът трябва да носи товарителница. Този документ се издава от изпращача на стоката (за самостоятелно транспорт), или отчитането на транспортната фирма. Товарителница се изисква за отчет и контрол на водача и автомобила.Товарителница - един от най-важните транспортни документи. Тя се издава за всяко превозно средство, за срок не по-дълъг от един месец, с точно посочване на срока на валидност. Преди да приеме доставката, водачът трябва да представи на изпращача на стоката товарителница заедно с документите на водача. Изпращачът отбелязва в товарителницата срок на доставка кола за товарене.

Товарителница съдържа много информация за план, и колата и шофьора. По-специално, в товарителницата посочва датата и часа, когато се проведе на медицинския преглед на водача (преди и след полет). Товарителница потвърждава разходите, като например използването на горива и смазочни материали, които са много високо съдържание на транспортни фирми. За да направите това, документът отбелязва пробег, който се проведе в началото и в края на всеки рейс, по маршрута на машината, преди напускане време от паркинга (гаража) и входа.

Обвързващ инструмент за всички видове товари - товарителница. Това потвърждава, че операцията е осъществена и стоките от доставчика, е получена от купувача. Товарителница се състои от две секции - на търговията и транспорта. В първия раздел се отразява на отношенията между изпращача и получателя на стоките (факта на сделката - покупка, продажба). раздел стокова фактура служи като основа за отписване на товари от склада на изпращача и да се направи преглед на приемника.

Сметката за транспорт раздел определя отношенията между изпращача и превозвача на стоката. Въз основа на тези данни раздел, изчисления за предоставяне на услуги за товарни превози. Той също така служи за да се отчете на транспортните операции.

Товарителница се издава отделно за всяко пътуване. Всички полета в него трябва да се попълнят празните места зачеркнати. За различните получатели изпращач е различна отгоре. Ако една кола се изпраща няколко пратки до различни дестинации, всяка от страните е издаден отделен законопроект.

Товарителница обикновено се допълва в четири екземпляра. Първият екземпляр остава при изпращача като документ, въз основа на която стоките са били отписани от склада. Ако в процеса на зареждане на опаковката на стоките е повреден, неговото разположение или прикачен файл в гърба, водачът прави данните в товарителницата и се изисква от изпращача да ги сертифицира. Останалите три копия на подателя на фактурата предава на водача. Тези документи са валидни само ако са подписани от изпращача и отпечатването, както и подписването на водача. Един екземпляр от товарителницата на водача предаде стоките на получателя при доставката на стоката. Ако начинът, по който продуктът е повреден или частично са изгубили, получателят е акт, въз основа на който след това има претенция към доставчика. В законопроекта сложи отпечатък върху изготвянето на акта. Останалите две копия на товарителницата обикновено се прехвърлят на счетоводния отдел на организацията на транспорта.

Ако самият купувач събира стоките от доставчика и домът го доставя до със собствена складова база, да издават товарителница не е необходимо. В този случай, просто товарителница за регистрация на продажбата на стоки извън организацията.

самата товара, в много случаи също се нуждаят от специална документация. Ако приемате храна, ще ви е необходим сертификат за качество на продукта или сертификат за качество на продукта. Можете лесноразваляеми товари? Необходимо е да се извърши списък на контролни проверки на температурата на товари и температурата на въздуха в гърба. Този списък се основава или собственик на колата, или спедитор. Трябва да се транспортирането на живи животни? Той трябва да издаде сертификат и карантина на ветеринарен сертификат. В почти всички от тези ситуации и се нуждаят от санитарна паспорт за автомобила - той отпуска териториално отдел на Държавната санитарна инспекция.

А се изпълняват правилно документите са важни във всички случаи и за самостоятелна доставка на стоки на купувача, и когато се работи с транспортната фирма. Спедитор не е получено изпълняват правилно документи за превозваните товари, правото да откаже поръчката.

Специални оферти


Тарифи, разходи за услуги


Поръчка на товари до газела