Списъкът на документите, необходими за превоза на товари България

Често задавани въпроси за това, което се изисква документи за транспортиране на товара. В отговор на получите: отдясно, товарителница лог (товарителница). Но това не е всичко.Процесът на превоз на товари - е преди всичко сделка между подател, получател и междинните звена във веригата на транспортиране. Подобно на всички търговски, товари, следва да се основават на редица документи са документи на водача шофьор на камион. използвано за превоз на стоки, и разбира се с документите на самите стоки. Този списък от документи, необходими за всеки товарен връзка, клиентът прави на тях се падат, според него водача отговорност за доставените стоки и държавата. органи, като митниците, проверки по тях.

Правилата на дейностите по превоз, посочени в Гражданския кодекс на България, ръководителят на №40, озаглавен "Транспорт". Глава №41 разказва за задълженията на спедитори - наречен "транспортна експедиция". Всички необходими документи за товара се определят от законодателството на Руската федерация.

Какви документи са необходими за превоза на стоки между градовете на България.

Необходими документи шофьори на камиони за превоз на стоки от България.

Документи на водача на превозното средство, пренасящо стоките на лиценз на България водача му за превоз на опасни товари изисква специален лиценз, само когато превозват извънгабаритни или изключително тежки товари се изисква разрешение за транспортиране. Също така се изисква разрешително, издадено в отдел КАТ.

Има случаи, когато шофьорите на камиони не е собственик на автомобила, в който случай е необходимо да се получи разрешение от собственика на превозното средство. Желателно е също така да се направи копие от трудовия договор и да го носите със себе си, копие ще дойде по-удобно, ако трябва да докажете, че сте наистина заети от водача, а не господар не е регистриран за предприемачите. В допълнение на копие от договора трябва да притежават от спедитора, ако той отива заедно с товара.

Необходими документи за автомобила транспортиране на стоките.

Следващият списък от документи, свързани директно с превозно средство, носещо стоки в България. Трябва да бъде TCP и преминават проверка. Само на водача трябва да е пътна карта за цел товари подател. Товарителница, издадена на всеки камион драйвери за всяко превозно средство, пътна карта, изготвен график за транспортиране, но не повече от 1 месец. Преди да заредите товари в превозното средство, водачът трябва да представи пътна карта и техните инструменти за задвижване на превозното средство, за изпращача, изпращача, от своя страна, прави знак в момента на товарителница старт на товаренето. Това товарителница контролира работата на шофьорите на камиони по време на превоза на товари. Както е добре, че има определена информация за водача и превозното средство, като километража в началото на пътя и в края на периода на напускане на натоварването, времето на пристигане на паркинга, и т.н.Товарителница - документ, който удостоверява провеждането на операцията по превоз на товари.

Товарителница (товарителница). основен документ за всеки превоз на товари, а именно чрез TTH може да се съди за успеха на товара, така че товарът е бил натоварен на изпращача и доставени на получателя.

Товарителница (TTN) е разделен на 2 секции, а транспортните и търговски площи.

Секцията за търговия товарителница съдържа информация за продажбата и покупката на изпращача от получателя на превозваните стоки. Тя е за този раздел, товарителница, карго склад изпращача се приспада и отведен в склад на получателя.

Товарителницата транспорт раздел записва данни служат като основа за изчисляване на разходите за предоставяне на услуги за товарни превози. Само по този раздел се взема предвид на транспортната операция.

Товарителница се издава за всяко пътуване поотделно, всички полета са пълни с непотърсени изхвърли. Обикновено за различни получатели се издават различни товарителници при превозване на различни стоки от едно превозно средство за всяка пратка поотделно издадена тяхната собствена товарителница.

Товарителница (товарителница) се издава в четири екземпляра. Изпращачът остава с един екземпляр от него в бъдеще ще бъдат отписани стоката от склада. В случай на каквито и да било случаи, например когато опаковката е повредена стока, шофьорът пише за този факт в товарителницата и изпращача го потвърждава. След зареждане на шофьорите на камиони са дадени останалите 3 копия на товарителницата, във всички копия трябва да присъстват подпис и печат на изпращача, както и подписването на водача извършване на товара. Вторият екземпляр от товарителницата се дава на водача до получателя по време на разтоварването и приемането на стоката. В случай на повреда на стоката по време на транспорта, на получателя, посочен в товарителницата им е акт, а по-късно има претенция към доставчика на стоката. Останалите две копия са дадени за транспортната фирма. превозно средство, което се проведе на товари.

Ако покупката и доставката се извършва директно от купувача, в товарителницата не е направено и се прави само фактура за продажба на клирънс стоки.

Необходими документи за стоките, когато преминават през България.

Често, когато за стоките се изисква документи. Например, когато се транспортира храна. като в този случай ще ви е необходим сертификат, който потвърждава качеството на продукта. транспорт бързо развалящи се стоки. също крие важен нюанс. Когато такъв превоз на товари шофьор попълнено проверка на данните температура в каросерията на автомобила по време на транспортирането на бързо развалящи се стоки. Ако транспортиране на живи животни, то задължително трябва да е издаден ветеринарен сертификат. Във всички случаи, вие също трябва да има санитарен паспорт за превозното средство по-горе.

В случай, че някой от документите, липсват или са неправилно издадени, водачът извършване на стоките има право да откаже да превози. тъй като тези документи са много важни за всички, които участват в корабоплаването страни.